Your Event

Hartelijk welkom

Privacy Policy

Your-Event.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij Uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met persoonlijke informatie omgaan.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres en email). Indien u gebruikt maakt van één van onze diensten zult u worden gevraagd de benodigde informatie te verlenen.

Alle persoonsgegevens die door Your-Event.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt, tenzij de wet dit voorschrijft. De informatie die U aan Your-Event.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens is het nauwkeurig kunnen afleveren van onze diensten, VIP passen, toegangsbewijzen e.d. en de daarbij behorende financiële afhandeling. Indien nodig zal Your-event.nl uw persoonsgegevens controleren.

Your-Event.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze sites bevatten links naar sites van partners die niet tot Your-Event.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Your-event.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

© copyright 2020  Your-Event.nl

Site by: Egogo Websolutions